Mindfulness Based Stress Reduction

Cursus 8 weken

IMG 3658

Veel andere therapiën proberen problemen juist aan te pakken of uit de weg te gaan. Mindfulness geeft aandacht zonder oordeel aan onderliggende problemen waardoor aanvaarding kan ontstaan. Immers, in het leven komen nu eenmaal situaties voor die niet onoverkomelijk zijn. Hierdoor ontstaat een ruim denkender beeld in je hoofd wat rust geeft.
Meer rust in je hoofd betekent:
beter slapen, beter functioneren, niet oververmoeid zijn, beter om kunnen gaan met stress situaties, conflicten beter op kunnen lossen etc.
Maar bovenal gaat Mindfulness over: niet met zaken bezig blijven die al geweest zijn of nog komen gaan. Het NU ervaren wordt aangeleerd.
Je gaat Mindfulness leren d.m.v. oefeningen en opdrachten. Deze oefeningen zullen thuis ook uitgevoerd worden zodat er in 8 weken een transformatie gaat ontstaan.
Je hoeft niet perse klachten te hebben om aan deze cursus deel te nemen. Mindfulness leren beoefenen geeft al een verrijking op zich voor een verlicht en gelukkig leven.

Mindfulness is voor iedereen en helend bij:

Stress

Stress is een opeenhoping van eigen grensoverschrijdend handelen of van iemand anders' overschrijdend handelen naar jou toe.
Je gaat eigenlijk non-stop over je eigen grenzen, het is bijna een normale manier van leven geworden. Je voelt wel dat je teveel doet maar een andere oplossing schijnt er ook niet te zijn. Dus dender je gewoon door.
Allerlei lichamelijke klachten komen voort uit stress: Slecht slapen, snel overprikkeld zijn, slechte eetgewoontes, slechte stoelgang, maagklachten, rug en schouderklachten. Zelfs een chronische ziekte ligt op de loer als gevolg van langdurige stressklachten.
Ook een werkgever die jou stress bezorgt is eigenlijk niets anders dan eigen grenzen niet respecteren. Je geeft niet aan wanneer het teveel wordt, maar laat het gewoon over je heen komen en handelt er naar.
Door Mindfulness leer je je grenzen weer te respecteren waardoor rust ontstaat. Ook leer je tijdig, op de momenten wanneer het zich voordoet, wat jou stress oplevert. Je doet meteen een stap terug. Je geest krijgt rust en als gevolg daarvan ontspant je lichaam. Je energie mag weer natuurlijk door je lichaam stromen.

Angsten

Angsten komen voort uit ervaringen uit het verleden, een nieuwe ervaring heeft zich nooit voorgedaan maar toch blijven we in angst hangen.  Ook leren we van anderen wat angstig of bedreigend zou moeten zijn. Dit terwijl er nooit een dergelijke ervaring is voorgekomen.
Mindfulness leert je om terug in het nu te komen. Je nare of misschien zelfs traumatische ervaringen leer je te aanvaarden en accepteren maar vooral om ze te zien als iets wat je ooit is overkomen: in het verleden. Het gevaar doet zich Nu niet voor.
Ook leer je herkennen dat bepaalde angsten ons zijn aangeleerd door anderen, waardoor we die angsten niet meer toe hoeven laten in onze gedachten. Het zijn niet ónze angsten.

Relatieproblemen

Er zijn ontzettend veel oorzaken te benoemen wat leidt tot relatieproblemen.
Tot relaties behoren niet alleen die met je partner maar ook; vriendschappen, collega's en familie.
Over het algemeen geldt dat een relatie een wisselwerking is tussen beide partijen. Elke partij staat op zich. Maar in onze hectische westerse wereld raken we de essentie van elkaar aanvoelen kwijt. We zijn vaak op onszelf gericht of juist teveel met anderen bezig.
De balans tussen elkaar vrijlaten, zelf ontplooiing en met elkaar meegroeien is er soms niet. Dat is wel de meest succesvolle essentie die nodig is om een relatie te laten slagen.
Wat de reden ook is van de kloof die is ontstaan er is altijd groei mogelijk. Zelfgroei en die van je partner. Daarbij alle zaken die het leven maken accepteren, maar wel jullie grens bewakend.

Trauma

Trauma kan ontstaan door langdurig misbruik in de jeugd of in het heden. Misbruik kan lichamelijk en/of psychisch zijn.
Trauma kan ook ontstaan door een heftige emotionele gebeurtenis waar eventueel een levensbedreigende situatie heeft plaatsgevonden. Dit kan een acute stress stoornis veroorzaken of wanneer er nooit hulp is gezocht en men is blootgesteld aan keer op keer bedreigende situaties een PTSS (Posttraumatische stress stoornis).
Mindfulness kan naast de hulpverlening van de GGZ een uitkomst bieden voor extra ondersteuning in het vinden van rust, lichaamsbewustzijn en het aanvaarden van het nu.

Slapeloosheid

Slapeloosheid kan veel oorzaken hebben. Spanningen, stress, niet opgeloste zaken, piekeren, maar ook pijn in het lichaam of verkeerde voeding.
Door Mindfulness beoefening worden spanningen losgelaten in je lichaam en leer je om piekergedachten niet als waarheid te zien.

Hoog gevoeligheid-HSP en hoog sensitieve HSS

Gevoelige mensen en hoog sensitieve personen hebben veel baat bij Mindulness.
Doordat je bij Mindfulness leert om werkelijk te vertrouwen op je innerlijk compas en te luisteren naar wat je lichaam je vertelt, kunnen prikkels voor gevoelige mensen beter gereguleerd worden.
Steeds meer mensen komen erachter dat zij gevoeliger zijn dan anderen. Dit uit zich in de kat uit de boom willen kijken en situaties eerst proberen in te schatten alvorens erin te duiken. Oververmoeidheid na een drukke overprikkelende dag is een heel normaal verschijnsel. Zeker bij de hoogsensitieve HSS (High Sensation Seeker) persoon die wel heel graag die uitdaging vol aangaat maar uiteindelijk opgebrand achter blijft.
Deze groep mensen wordt vaak verkeerd begrepen.
Doordat gevoelige mensen 'anders' reageren dan anderen wordt dit jammer genoeg als 'raar' bestempeld. Gevoelige mensen en hoogsensitieve personen hebben een zeer sterke intuïtie en handelen hier dan ook het liefste naar.
Daarbij hebben zij een groot oog voor detail en zijn het creatieve meesters. Veel hoogsensitieve personen voelen spanningen bij anderen heel goed aan en moeten dat zelf dan ook weer verwerken. Ook het contact met dieren is op een hoger bewustzijnsniveau aanwezig.
Wat een valkuil is voor deze mensen is dat zij niet begrepen en door onze huidige maatschappij niet echt geaccepteerd worden, vooral volwassen hoogsensitieve personen. Ondanks alle goede bedoelingen. Bij kinderen lijkt hier wel wat verandering in te komen vanuit begeleiding en op de scholen.
Mindfulness leert hoog gevoeligen om bij zichzelf te blijven en op hun intuïtie te blijven vertrouwen. Ook leert Mindfulness beoefening hen om te ontspannen in drukke situaties, welke soms onoverkomelijk zijn.

Ongelukkig voelen

Een tal van redenen zijn op te noemen waardoor een gevoel van ongelukkig zijn opkomt.
Vragen als: Is dit het nou? Wie ben ik eigenlijk? Waarom overkomt mij dit toch alleen? Niemand vindt mij leuk, aardig, succesvol, interessant. Dit is maar een opsomming van gedachten die ons niet laat genieten van wat er werkelijk om je heen gebeurt. We zijn blind geworden voor de simpele schoonheid die het leven te bieden heeft. Alleen maar door je gedachten te geloven dat je niet goed genoeg zou zijn, niet genoeg zou hebben, minder dan die ander zou zijn.
Mindfulness leert je om die pure schoonheid van het leven te herontdekken. Door te ontstijgen aan de negatieve gedachten spiraal en je er niet meer aan te binden.

Mindfulness en ouderschap

Jonge ouders

Niets is zo ingrijpend voor een mens als het krijgen van een kind. Voor zowel de moeder als de vader.
De hormonen gieren nog alle kanten op en de zorg voor de kleine gaat 24/7 door. Met als gevolg af en toe compleet uitgeput te zijn en het gevoel hebben jezelf helemaal te verliezen als eigen persoon.
Wanneer het kindje dan ook nog veel huilt, slecht drinkt of wanneer er andere extra zorgen zijn ligt soms een complete burn-out op de loer.
Mindfulness beoefening leert je om in zulke situaties je rust te bewaren en je te laten genieten van deze bijzondere tijd. Dat wat je nu op dit moment doet hetgeen is wat nodig is, omdat het zich nu voordoet. Dit is hoe de situatie nu is. Je kind heeft je nodig en dat het goed is dat je niet meteen een week na de bevalling op het tennisveld hoeft te staan omdat de buurvrouw dat wel deed.
Je leert om bij jezelf te blijven en naar je intuïtie te luisteren. Dat het goed is zoals jij het nu doet op dit moment en dat wat Nu gebeurt de enige werkelijkheid is.

Alleenstaande ouders

Veel ouders voeden hun kinderen alleen op. Zijn daarbij ook verantwoordelijk voor de inkomsten en regelen dus eigenlijk alles wat nodig is om het één ouder gezin draaiende te houden.
Mindfulness beoefening geeft daarbij een handvat om de rust te kunnen bewaren en op je eigen intuïtie te blijven vertrouwen.
Door bij jezelf te blijven en erop vertrouwen dat al die zaken die geregeld moeten worden op dat moment wel lukken. Dat je als mens af en toe een steekje mag laten vallen en dat het goed is om hulp te vragen waar nodig.

Verandering begint hier bij jou

Meld je aan voor een cursus of workshop naar keuze

Puur Mindfulness ervaren