Privacy statement

Puur Mindfulness KvK 77351029 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken:
. Naam
. Geslacht
. Geboortedatum
. Adres
. Telefoonnummer
. E-mail adres

Bijzondere persoonsgegevens:
. Gezondheidsgegevens n.a.v. het intakeformulier

Bewaartermijn persoonsgegevens:
. De termijn bedraagt slechts die termijn die ervoor nodig is om cliënt/cursist te behandelen.
. Na behandeling en afhandeling van alle betalingen worden persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens aan derden door Puur Mindfulness
. Puur Mindfulness zal nooit persoonsgegevens aan derden verstrekken zonder dat daar wettelijke  noodzaak voor is.

Uw gegevens inzien
. Ten alle tijden kunt u uw gegevens opvragen zoals wij die verwerken in ons databestand. Deze gegevens kunnen dan naar uw wens aangepast of verwijderd worden. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij reageren binnen 2 weken op bovenstaande verzoeken.
. Ook kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder; Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

M1070026