Algemene Voorwaarden

Algemeen
. Puur Mindfulness opgericht door Michele van Iersel - Bakker te Veldhoven
. info@puur-mindfulness.nl
. 06-21400633
. KvK 77351092
. BTW nr. NL003186811B25
. rek. nr.: IBAN NL93 RABO 0351 6300 74 ten name van Puur Mindfulness

Toepasselijkheid
. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Puur Mindfulness en opdrachtgever, cursist/cliënt
. Door overeenkomst aan te gaan met Puur Mindfulness is opdrachtgever, cursist/cliënt op de hoogte van deze voorwaarden wat tevens inhoud dat de voorwaarden worden aanvaardt.

Puur Mindfulness:
Is niet verantwoordelijk voor:

 • kwijt geraakte eigendommen tijdens het volgen van een cursus, workshop en individuele counseling
 • ongevallen tijdens het volgen van een cursus, workshop en individuele counseling
 • ziekte, verergering van het psychisch welbevinden, genezen van chronisch zieken

Puur Mindfulness

 • is geen voor opgeleide arts en zal nooit enige uitspraken doen over diagnoses van medische aard.
 • zal slechts een hulpbron zijn in het vinden van meer rust en het bieden van stressreductie.
 • zal verwijzen naar een arts in geval van toenemende klachten van een cursist/cliënt.
 • behoudt zich het recht bij bepaalde omstandigheden een cursus, counseling sessie of workshop te verplaatsen.
 • behoudt zich het recht deze voorwaarden ten alle tijden te kunnen aanpassen. Indien nodig ten tijde van een lopende cursus zal opdrachtgever, cursist/cliënt bericht worden over deze aanpassing door Puur Mindfulness.
 • behoudt zich het recht zonder opgave van redenen een cursist/cliënt te weigeren voor een reeds ingeplande cursus, counseling sessie of workshop.
 • heeft een geheimhoudingsplicht naar alle informatie die besproken wordt tijdens cursussen, individuele counseling en workshops.

Plichten Cursist/Client

 • betalingen dienen te geschieden per bank voorafgaand aan een volledige cursus ten minste 4 weken voor de 1e startdatum. Facturen worden per mail verzonden.
 • bij niet tijdig betalen komt inschrijving voor een cursus te vervallen.
 • betalingen voor een workshop dienen na aanmelding uiterlijk 7 dagen voor een workshop vooraf per bank te worden voldaan. Facturen worden per mail verzonden.
 • bij annulering voor een workshop wordt geen restitutie verrekend.
 • bij ziekte of afzegging van een deel van de cursus wordt er geen restitutie verrekend. Bij aantoonbaar langdurige ziekte kan men de cursus binnen hetzelfde kalenderjaar hervatten.
 • bij annulering vóór 2 weken van de startdatum van een 8-weekse cursus wordt het bedrag binnen 7 dagen terug gestort.
 • bij annulering binnen 14-7 dagen voor een 8-weekse cursus wordt 50% van het totaalbedrag teruggestort.
 • bij annulering van een 8-weekse cursus na 7 dagen voor de start van een cursus wordt geen restitutie verrekend.
 • voor individuele counseling wordt per bank uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan een sessie betaald. Facturen worden per mail verzonden.
 • cursist/cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar tijdige aanwezigheid voor een cursus, individuele counseling sessie of workshop. Bij te laat aanwezig voor een groepscursus of workshop die al gestart is kan men niet meer deelnemen aan betreffende sessie. 1 sessie inhalen is voor een 8- weekse cursus niet mogelijk. Bij te laat komen voor een individuele counseling sessie zal de verloren tijd afgaan van de betreffende sessie.
 • aanmelden via email, inschrijfformulier of contactformulier is een bindend contract tussen cursist en Puur Mindfulness d.w.z. dat cursist zich inschrijft voor een cursus. Informatie verstrekken vanuit Puur Mindfulness aan geïnteresseerden over een betreffende cursus is geen bindend contract.
IMG 5040
Logo Puur Mindfulness