Algemene Voorwaarden

Algemeen
. Puur Mindfulness opgericht door Michèle van Iersel - Bakker te Veldhoven
. info@puur-mindfulness.nl
. 06-21400633
. KvK 77351029
. BTW nr. NL003186811B25
. rek. nr.: IBAN NL93 RABO 0351 6300 74 ten name van Puur Mindfulness
. AGB code: 90111142
. AGB code praktijk: 90070032

Toepasselijkheid
. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Puur Mindfulness en opdrachtgever, cursist/cliënt
. Door overeenkomst aan te gaan met Puur Mindfulness is opdrachtgever, cursist/cliënt op de hoogte van deze voorwaarden wat tevens inhoud dat de voorwaarden worden aanvaardt.

Puur Mindfulness:
Is niet verantwoordelijk voor:

 • kwijt geraakte eigendommen tijdens het volgen van een cursus, wandeling en individuele sessie
 • ongevallen tijdens het volgen van een cursus, wandelingen en individuele sessies
 • ziekte, verergering van het psychisch welbevinden, genezen van chronisch zieken

Puur Mindfulness

 • is geen voor opgeleide arts en zal nooit enige uitspraken doen over diagnoses van medische aard.
 • zal slechts een hulpbron zijn in het vinden van meer rust en het bieden van stressreductie.
 • zal verwijzen naar een arts in geval van toenemende en aanhoudende klachten van een cursist/cliënt.
 • behoudt zich het recht bij bepaalde omstandigheden een cursus, sessie of wandeling te verplaatsen.
 • behoudt zich het recht deze voorwaarden ten alle tijden te kunnen aanpassen. Indien nodig ten tijde van een lopende cursus zal opdrachtgever, cursist/cliënt bericht worden over deze aanpassing door Puur Mindfulness.
 • behoudt zich het recht zonder opgave van redenen een cursist/cliënt te weigeren voor een reeds ingeplande cursus, sessie of wandeling.
 • heeft een geheimhoudingsplicht naar alle informatie die besproken wordt tijdens cursussen, individuele sessie en wandeling.

Plichten Cursist/Cliënt

 • betalingen dienen te geschieden per bank voorafgaand aan een volledige groepscursus ten minste 4 weken voor de 1e startdatum. Facturen worden per mail verzonden.
 • bij niet tijdig betalen komt inschrijving voor een cursus te vervallen.
 • betalingen voor een wandeling dienen na aanmelding uiterlijk 7 dagen voor een workshop vooraf per bank te worden voldaan. Facturen worden per mail verzonden.
 • bij annulering voor een wandeling wordt geen restitutie verrekend.
 • bij ziekte of afzegging van een deel van de groepscursus wordt er geen restitutie verrekend. Bij aantoonbaar langdurige ziekte kan men de cursus binnen hetzelfde kalenderjaar hervatten.
 • bij annulering vóór 2 weken van de startdatum van een 8-weekse groepscursus wordt het bedrag binnen 7 dagen terug gestort.
 • bij annulering binnen 14-7 dagen voor een 8-weekse groepscursus wordt 50% van het totaalbedrag teruggestort.
 • bij annulering van een 8-weekse cursus na 7 dagen voor de start van een cursus wordt geen restitutie verrekend.
 • voor individuele sessie wordt per bank binnen 14 dagen na een sessie betaald. Facturen worden meegegeven na de sessie.
 • cursist/cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar tijdige aanwezigheid voor een cursus, individuele sessie of wandeling. Bij te laat aanwezig voor een groepscursus of wandeling die al gestart is kan men niet meer deelnemen aan betreffende cursusmoment of wandeling. 1 cursusmoment inhalen is voor een 8- weekse groepscursus niet mogelijk. Bij te laat komen voor een individuele sessie zal de verloren tijd afgaan van de betreffende sessie.

Puur Mindfulness is als paramedisch complementair therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging CAT-vergoedbaar. Voor individuele consulten is vergoeding mogelijk. De cliënt is, na inlichten van Puur Mindfulness, zelf verantwoordelijk om alvorens een consult na te gaan of deze bij betreffende zorgverzekeraar vergoed wordt.
Deze zorg valt onder de complementaire en aanvullende zorg.

Puur Mindfulness is voor de Wkkgz bij GAT aangsoten. Geschillen zullen via deze organisatie afgehandeld worden.

IMG 5040