Als complementair therapeut ben ik aangesloten bij beroepsvereniging CAT Collectief Alternatief Therapeuten.

Je herkent deze therapeuten eenvoudig aan het blauwe CAT-vergoedbaar logo op de website en facturen. CAT-vergoedbaar heeft de zorgverzekeraars op de hoogte gesteld dat alle vergoedbare CAT-therapeuten eenvoudig te herkennen zijn aan het blauwe CAT-vergoedbaar logo. Deze therapeuten zijn door CAT-vergoedbaar erkend en aangemeld bij Vektis. De toelatingseis voor therapeuten is minimaal voldoen aan het Profiel Vergoedbare CAT-therapeut en de behandelingen van deze groep therapeuten komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars kunnen precies herkennen welke CAT-therapeuten vergoedbaar zijn in het Vektis register. CAT-vergoedbaar is de eerste beroepsorganisatie die een koppeling met Vektis in gebruik heeft genomen. Het portaal dat Wkkgz geschilleninstantie GAT hiervoor heeft laten ontwikkelen is kwaliteitsysteem.nl Zo hoeft er nooit twijfel te zijn over welke therapeut door CAT-vergoedbaar erkend is bij Vektis, en dus met vergoedingen kan werken, met welke prestatie codes zij werken en welke kwalificaties zij hebben. CAT-vergoedbaar blijft meegaan met de tijd!

CAT-collectief heeft samen met CAT-vergoedbaar als grootste beroepsorganisatie in het alternatieve veld een verantwoordelijkheid in het borgen van kwaliteit en in het structuren van de alternatieve sector. De erkenning op hbo-niveau (hbo-conform) van Vergoedbare CAT-therapeuten is inzichtelijk: de minimale instroomeis voor Vergoedbare CAT-therapeuten kun je vinden in het Profiel Vergoedbare CAT-therapeut. CAT-vergoedbaar staat als kwaliteitsbewaker in voor de professionaliteit van de alternatieve beroepsbeoefenaren en draagt er zorg voor dat de beroepsmatige kennis van deze solistische hbo-zorgprofessionals up te date blijft.

De vergoedingscode voor mijn behandelingen is: 24504 voor overige psychosociale therapie.

Bij twijfel kun je altijd even contact opnemen met mij of je verzekeraar.
VGZ vergoed als 1 van de weinigen mijn sessies niet.